Uwaga! Ważny komunikat dot. dotacji dla OSP 2021 – wydatki inwestycyjne

W związku z uruchomieniem procesu dotacji i potrzebą przedstawienia do KW PSP w Lublinie wykazu jednostek OSP ubiegających się w 2021 roku o dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach wydatków majątkowych (cena jednostkowa powyżej 10 tys. zł) ze środków:

1. Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
2. Dotacji dla jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (dotacji KSRG);
3. Dotacji dla jednostek OSP spoza KSRG (dotacji MSWiA).

Informuję, że Komenda Powiatowa PSP w Łęcznej rozpoczęła przyjmowanie wniosków od podległych jednostek OSP.

W związku z tym, że wykazy sprzętu, jaki można nabyć w ramach dotacji KSRG oraz MSWiA w roku 2021 nie zostały jeszcze zaakceptowane należy w chwili obecnej opierać się na umieszczonych poniżej projektach wykazów sprzętu i wyposażenia.

Zapotrzebowania należy przesyłać do KP PSP w Łęcznej bezpośrednio przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – za pomocą poczty email (z adresów jednostek OSP).

W wykazach proszę nie uwzględniać potrzeb w zakresie zakupów pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Prosimy o przesłanie potrzeb tylko w zakresie wydatków majątkowych – koszt jednostkowy powyżej 10 tys. zł. Potrzeby w zakresie wydatków bieżących będą zbierane w późniejszym terminie – informacja o terminie zostanie podana na stronie www.straz.leczna.pl.

Zapotrzebowania należy przesłać wersji edytowalnej w formie tabeli umieszczonej poniżej – zał. nr 1. Ostateczny termin przesłania tabel – 3 marca 2021 roku do godz. 18:00 na adres: kp_leczna@straz.lublin.pl.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Wydziałem Operacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej – tel. (81) 752 75 28.

Wzór tabeli i projekty wykazów sprzętu:
1. Potrzeby-OSP
2. Projekt-asortymentu-dotacja-MSWiA
3. Projekt-asortymentu-dotacja-KSRG

Skip to content