Jednostki OSP

Na obszarze powiatu łęczyńskiego funkcjonuje 54 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.Spośród nich 10 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Skip to content