Ochrona znaku czerwonego krzyża

„Ochrona znaku czerwonego krzyża" W  związku  z przypadkami nadużywania przez podmioty nieuprawnione znaku czerwonego krzyża, należy wskazać, że prawo do używania znaku czerwonego krzyża jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach i na zasadach określonych ...

Skip to content