Obszar chroniony

Powiat leży na pograniczu dwóch odrębnych regionów geograficznych: północno-wschodniej krawędzi Wyżyny Lubelskiej i południowo-zachodniego krańca Polesia Lubelskiego, na styku dwóch jego podregionów, Obniżenia Dorohuskiego oraz Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Na całym Pojezierzu występuje 68 jezior, z tego 14 leży na ziemi łęczyńskiej.

Powierzchnia powiatu łęczyńskiego to 63 664 ha (637 km2). Obejmuje on 6 gmin.

Powiat Łęczyński według stanu na dzień 31.12.2022 r. zamieszkiwało 55 926 osób.

Powiat Łęczyński położony jest w centralnej części województwa lubelskiego.

Graniczy z następującymi powiatami:

  • lubelskim,
  • lubartowskim,
  • parczewskim,
  • włodawskim,
  • chełmskim,
  • świdnickim.
Mapa powiatu łęczyńskiego
Skip to content