Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

Kierownik Sekcji Organizacyjno – Kadrowej

mł. bryg. mgr Beata WIECHNIK

tel. 81 752 75 25