Zdjęcie Pani Prezes z Komendantem i psem ratowniczym na tle samochodu bojowego

Porozumienie ws. współpracy pomiędzy KP PSP w Łęcznej oraz Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą „Poleskie Psy Ratownicze”

11 kwietnia 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odbyło się spotkanie podczas którego podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy  pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej a Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą „Poleskie Psy Ratownicze”.   Porozumienie ...

Spotkanie wielkanocne emerytów

ZEiR – Spotkanie Wielkanocne

W dniu 28 marca 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, odbyło się Wielkanocne spotkanie dla emerytowanych funkcjonariuszy z Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Łęcznej. Spotkanie swą obecnością ...

Skip to content