Inspektor Ochrony Danych

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:
Sławomir Zagojski (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 200, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).

Skip to content