Szkolenia OSP

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Warunki przyjęcia na szkolenie:

 • dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia;
 • wiek – ukończone 16 lat i nieprzekroczone 65 lat (w przypadku osób w wieku 16-18 lat niezbędna zgoda rodziców na udział w szkoleniu).

UWAGA:

– planowany termin szkoleń:

I – 12.04.2024 r. – 26.05.2024 (komora 2, 6, 7 maja)

II – 6.09.2024 r. –  20.10.2024 (komora 23, 24, 30 września)

 

– Szczegóły organizacyjne szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP
– Program szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP – 21.09.2023 r.
Program szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla strażaków OSP

Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych

Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
 • wiek – nie przekroczone 65 lat;
 • prawo jazdy co najmniej kat. B;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

UWAGA:

– termin planowanego szkolenia – 8 listopada 2024 r.

– Program szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierujących działanie ratowniczym dla członków OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia;
 • wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP lub równorzędnego;
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

– Program szkolenia kierującego działaniami ratowniczymi dla strażaka ratownika OSP

– Informacja o szkoleniu kierujących działaniami ratowniczymi

– Karta skierowania,

– Oświadczenie.

Szkolenie naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Warunki przyjęcia na szkolenie
– dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia;
– wiek – ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat;
– potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP (Dowódcy OSP) lub równorzędnego

– Program szkolenia naczelnika OSP

Szkolenie komendanta gminnego Ochrony przeciwpożarowej

Warunkiem przyjęcia na szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia;
 • wiek – ukończone 25 lat i nie przekroczone 65 lat;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań.

Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej wyznaczony spośród pracowników urzędu, w trybie art. 10 ust. 7 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych może uczestniczyć w szkoleniu nie spełniając wyżej określonych wymagań.

– Program szkolenia komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie kat. C prawa jazdy dla strażaków ratowników OSP

Warunki przyjęcia na szkolenie:

 • został skierowany na szkolenie przez przedstawiciela Zarządu OSP,
 • ma ukończone 21 lat;
 • posiada prawo jazdy kategorii B;
 • posiada orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych;
 • założył Profil Kandydata na Kierowcę na kat. C (w organie właściwym w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami) i udostępni jego
  numer organizatorowi szkolenia.

– Program szkolenia przygotowującego do egzaminu dopuszczającego do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t dla strażaka ratownika OSP

Skip to content