Zgłoś zakończenie budowy instalacji fotowoltaicznej

Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3 „c” ustawy – Prawo budowlane projekt urządzenia fotowoltaicznego o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW (…), wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż. pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz wymaga zawiadomienia organu Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,.  

Jednocześnie informujemy, że zakres projektu urządzenia fotowoltaicznego nie został nieokreślony przepisami, należy stosować analogicznie, jak w przypadku projektów urządzeń przeciwpożarowych. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane oraz bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznej

Skip to content