Egzamin końcowy po szkoleniu

Zakończenie Szkolenia Kierującego Działaniem Ratowniczym dla Strażaka Ratownika OSP

W dniach od 25 listopad do 3 grudnia 2023  w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odbyło się szkolenie „Kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych” zorganizowane dla druhów z terenu powiatu łęczyńskiego.

Celem szkolenia było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności w OSP.

Do szkolenia zostało zakwalifikowanych 26 strażaków ratowników OSP. Szkolenie zostało zakończone egzaminem, który został przeprowadzony 3 grudnia 2023 r. Egzamin z wynikiem pozytywnym ukończyło 24 druhów. Nad poprawnym przebiegiem egzaminu czuwała Komisja Egzaminacyjna powołana Rozkazem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Gratulujemy uzyskania kwalifikacji.

Zdjęcia: KP PSP Łęczna

Skip to content