Zdjęcie przedstawia zbiórkę strażaków na tle samochodów ratowniczo gaśniczych.

Tragiczny wypadek strażaka PSP – sekc. Bartosza Błyskala, podczas działań w Gdyni.

W czwartek 2 listopada o godz. 18.00 we wszystkich jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej włączmy sygnały świetlno-dźwiękowe i oddajmy hołd śp. sekc. Bartoszowi Błyskala strażakowi – nurkowi SGRW-N KM PSP Gdańsk, który zmarł w skutek wypadku podczas prowadzonych działań.

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci strażaka PSP sekc. Bartosza Błyskala, płetwonurka Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej KM PSP w Gdańsku.

W środę 1 listopada 2023 roku sekc. Błyskal Bartosz uległ wypadkowi nurkowemu podczas prowadzonych działań na terenie zbiornika wodnego w Gdyni. Został przewieziony do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.

Strażacy i rodzina objęci zostali opieką psychologa PSP.

Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w imieniu całej braci strażackiej składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego.

Cześć Jego pamięci
Skip to content