Ślubowanie strażaków

W dniu 08.10.2021 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania trzech strażaków wstępujących do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej bryg. Michał Pytlak w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej mł. bryg Tadeusza Łosia, Dowódcy JRG oraz funkcjonariuszy Komendy.
Ślubujący strażacy osiągnęli najlepsze wyniki podczas naboru do służby, który został przeprowadzony w czerwcu br. Po odbyciu szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, które potrwa blisko cztery miesiące i osiągnięciu pozytywnych wyników końcowych, nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Łęcznej.
Skip to content