Relacja z uroczystości przekazania nowego wyposażenia dla strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łęcznej

W dniu 26 października br. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatu Łęczyńskiego ze strażakami tutejszej Komendy. Głównym tematem spotkania było przekazanie zakupionych ze środków finansowych Powiatu Łęczyńskiego nowoczesnych hełmów strażackich. 26 nowych hełmów będzie od dzisiaj chronić strażaków pełniących służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej. W uroczystości wzięli udział Panowie Krzysztof Niewiadomski – Starosta Łęczyński, Michał Pelczarski – Wicestarosta Łęczyński, Pani Magdalena Kuca – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Łęczyńskim, Panowie st. bryg. Dariusz Popek – Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej, mł. bryg. Tadeusz Łoś – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej, a także strażacy pełniący służbę w łęczyńskiej Komendzie.

Skip to content