zdjęcie pamiątkowe ze strażakiem

PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE FUNKCJONARIUSZY KP PSP W ŁĘCZNEJ

W dniach 22 – 26 lutego 2024 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, odbyło się pożegnanie trzech funkcjonariuszy, którzy po wieloletniej służbie przeszli na zaopatrzenie emerytalne.

 

asp. sztab. Jacek Krzychowiec w 1999 roku rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie na stanowisku stażysty. W 2013 roku został przeniesiony do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej. W trakcie służby przechodząc stopniowo po szczeblach kariery zawodowej zajmował stanowiska młodszego ratownika – kierowcy, ratownika – kierowcy, operatora sprzętu specjalnego, starszego operatora sprzętu specjalnego, dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany żegnając się ze służbą jako dowódca zmiany.

 

mł. kpt. Marek Bliźniuk z Państwową Strażą Pożarną związał się w 1998 roku, w którym to rozpoczął naukę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Po jej zakończeniu, w 2001 roku trafił do Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej gdzie w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej kolejno zajmował stanowiska starszego ratownika, specjalisty ratownika, dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany, dowódcy zmiany. W roku 2021 został mianowany na stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG a następnie na Dowódcę JRG.

 

bryg. Robert Gruszecki z Państwową Strażą Pożarną związany był od 1995 roku, w którym to rozpoczął naukę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. SA PSP w Krakowie skończył w 1997 r. uzyskując tytuł technik pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. W 2002 r. skończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej otrzymując tytuł inżynier pożarnictwa i stopień młodszego kapitana.

 

W trakcie służby zajmował stanowiska: starszego dyspozytora, młodszego inspektora, pomocnika dyżurnego operacyjnego, kierownika sekcji, dowódcy zastępu. W roku 2008 został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjnego.

Podczas długoletniej służby funkcjonariusze odznaczali się sumiennością w wypełnianiu powierzonych im obowiązków służbowych zawsze służyli pomocą i swoim doświadczeniem zarówno funkcjonariuszom jak i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łęczyńskiego.

Podczas pożegnania Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej  bryg. Paweł Kasperek wraz z funkcjonariuszami, pracownikami cywilnymi oraz druhami OSP podziękowali odchodzącym funkcjonariuszom za oddaną i niezawodną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz życzyli realizacji planów na nowym etapie życia. Wyrazili nadzieję, że przejście na zaopatrzenie emerytalne nie będzie oznaczało zerwania więzi ze środowiskiem strażackim.

 

Opracowanie: bryg. Paweł Kasperek

Zdjęcia: KP PSP w Łęcznej

Skip to content