Logo

Podsumowanie 2023 roku – statystyka powiat łęczyński

W roku 2023 w rejonie działania operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odnotowano 621 zdarzenia. W stosunku do roku 2022 (w którym odnotowano 868 zdarzenia) nastąpił spadek ilości zdarzeń – o 28,45%.

Wśród wymienionych interwencji odnotowano 184 pożarów, co stanowiło 29,63 % ogółu interwencji oraz 412 miejscowych zagrożeń, których procentowy udział wynosił 66,34 % liczby wszystkich zdarzeń. Odnotowano również 25 alarmów  fałszywych, czyli ok. 4,03 % ogółu interwencji.

W stosunku do roku 2022 nastąpił spadek liczby pożarów z 293 do 184 – spadek o 37,20%. Spadła ilość miejscowych zagrożeń z 553 do 412 – spadek o 25,49 %, wzrosła liczba alarmów fałszywych z 22 do 25 – 13,63 %.

Statystyka 2023 - zdarzenia

 Liczba zdarzeń w powiecie w 2023 roku w rozbiciu na gminy.

LP. Gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem zdarzeń Ogółem zdarzeń w %
1 Cyców 24 70 0 94 15,14 %
2 Ludwin 30 59 0 89 14,33 %
3 Milejów 37 59 2 98 15,78 %
4 Puchaczów 36 55 1 92 14,82 %
5 Spiczyn 18 48 1 67 10,78 %
6 Łęczna 39 121 21 181 29,15 %
Razem: 184 412 25 621 100 %

 

W porównaniu z rokiem 2022 procentowy udział pożarów wzrósł w gminach: Spiczyn (+1,59%), Cyców (+4,17 %), Ludwin (+0,94%), Łęczna (+3,45 %), zmalał natomiast tylko w gminie: Milejów (-9,58%) i Puchaczów (-0,57%).

Ogólna liczba pożarów na terenie powiatu zmalała o 109 (-37,20%).

 

W porównaniu z rokiem 2022 procentowy udział miejscowych zagrożeń zmalał w gminach: Ludwin (- 4,49%), Puchaczów (- 4,19%), Łęczna (-1,37%), wzrost nastąpił w gminach: Milejów (+5,1%), Cyców (+5,06%), Spiczyn (+0,26%).

Ogólna liczba miejscowych zagrożeń na terenie powiatu zmalała o 141 zdarzeń (+25,49% ).

 

Wraz ze spadkiem ilości zdarzeń w porównaniu z rokiem 2022 (z 868 w 2022 r. do 621 w 2023) zmalała ilość ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych (7571 do 5577) – spadek o 26,33 %. Liczba dysponowanych do zdarzeń pojazdów -1443 w roku 2023 zmalała w stosunku do 2022 roku (1919) o 24,80 % .

 

Współczynnik ilości ratowników przypadających na jedno zdarzenie w porównaniu
z rokiem 2022 wzrósł z 8,72 do 8,98 w 2023 roku.

 

Zestawienie wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu łęczyńskiego.

 

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, z którymi mieliśmy okazję współpracować w ciągu roku.

 

Opracowanie: KP PSP w Łęcznej

Skip to content