Nowe hełmy dla strażaków

18 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odbyło się przekazanie nowych hełmów dla strażaków pełniących służbę w tut. komendzie. 24 hełmy zostały zakupione za środki pochodzące z budżetu Powiatu Łęczyńskiego.
W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Łęczyński Michał Pelczarski, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu Joanna Puła, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej mł. bryg. Paweł Kasperek i Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej mł. bryg. Tadeusz Łoś.
W roku 2022 również ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Łęczyńskiego pozyskaliśmy 26 hełmów.
Dziękujemy!
Zdjęcia: Powiat Łęczyński FB
Skip to content