Informacja konkurs Lubelskie wspiera OSP

“Lubelskie wspiera OSP” – spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Łęcznej – 10.01.2024 r. godz. 13:00

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa pt. „Lubelskie wspiera OSP”, w ramach którego jednostki OSP mogą otrzymać dotacje na zakupy bieżące, zakupy umundurowania, zakup i remont specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego/ratowniczego, w tym pojazdów.

 

Zasady przyznawania dotacji zamieszczono na stronie:

https://umwl.bip.lubelskie.pl/

 

Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2024 r., a termin realizacji zadania to 30 września 2024 r. Szczegółowe informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie – w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych, który mieści się w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, pok. 4.402 i 4.403 lub pod nr. telefonu: (0 81) 44 16 723 i (0-81) 44 16 764.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu dla przedstawicieli jednostek OSP (maksymalnie po 2 osoby z jednostki) z terenu powiatu łęczyńskiego odbędzie się 10 stycznia 2024 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych.

Skip to content