Logo Państwowej Straży Pożarnej

Komunikat o zamknięciu Komendy dla bezpośredniej obsługi klienta

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem petentów jak i pracowników Komendy, podjęto decyzję o zaprzestaniu z dniem 2 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Łęcznej będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery:

Przemysłowa 18, 21-010 Łęczna

Telefon: 81 752 75 20;
Faks: 81 752 75 24
E-mail: kp_leczna@straz.lublin.pl

NIP 7132412401, REGON 431029599

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej:  kp_leczna@straz.lublin.pl
  • lub telefonicznie: 81 752 75 20;
  • dokumenty można składać elektronicznie za pomocą rządowej platformy ePUAP

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:

  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Prosimy Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Komendzie.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.straz.leczna.pl

Skip to content