Logo Państwowej Straży Pożarnej

Informacja dot. dotacji dla jednostek OSP

W związku z rozpoczęciem procesu realizacji dotacji celowej MSWiA dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG oraz pozostałych jednostek OSP, zamieszczamy (w załączeniu poniżej) wzory dokumentów do wypełnienia przez jednostki OSP, które w roku bieżącym chcą ubiegać się o dotacje (nie dotyczy jednostek, które mają przyznaną dotację na zakup samochodu).

Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione zapotrzebowania należy składać
w tut. komendzie do dnia 30 marca br.

Dla potrzeb w zakresie wydatków bieżących (koszt jednostkowy do 10 tys. zł.) wymagany jest wkład własny jednostki w wysokości min. 10 %.

Złożone przez jednostki zapotrzebowania zostaną zweryfikowane w tut. komendzie pod kątem zasadności i celowości.

Skip to content