Gminne Obchody Dnia Strażaka gmina Ludwin – nadanie sztandaru OSP Kaniwola oraz włączenie OSP Rogóźno do KSRG

26 maja 2024 r. w Gminie Ludwin odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość zapoczątkowana została Mszą Świętą w kościele pw. Św. Wawrzyńca Męczennika w Rogóźnie, którą w intencji strażaków odprawił Kapelan Strażaków Powiatu Łęczyńskiego ks. Waldemar Taracha. Po Mszy Świętej zgodnie z tradycją Kapelan poświęcił pojazdy strażackie a następnie pododdział przemieścił się pod Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniwoli gdzie przeprowadzono uroczysty Apel z okazji Dnia Strażaka. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie dh Marianowi Starownikowi.

 

Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Andrzej Chabros powitał przybyłych na uroczystość gości.

 

Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in.:

  • dh Marian Starownik Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP PR w Lublinie,
  • Pan Daniel Słowik – Starosta Łęczyński,
  • Pan Michał Woźniak – Wicestarosta Łęczyński,
  • Paweł Kasperek – Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej,
  • dh Andrzej Chabros – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęcznej,
  • Piotr Remisz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej,
  • Waldemar Taracha – Kapelan Strażaków Powiaty Łęczyńskiego,
  • Pan Łukasz Grzesiak – Przewodniczący Rady Gminy Ludwin,
  • Samorządowcy i strażacy z Gminy Ludwin,
  • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Rogóźno.

 

Na uroczystym apelu nadano sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniwoli, jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Podczas Apelu Ochotnicza Straż Pożarna odznaczona została również Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Następnie wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla druhen i druhów z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Ludwin.

 

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej bryg. Paweł Kasperek wręczył Prezesowi Zarządu OSP Rogóźno ks. Waldemarowi Teracha decyzję Komendanta Głównego PSP nadbryg. Mariusza Feltynowskiego o włączeniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

 

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom odznaczeń i wyróżnień, nadania sztandaru i włączenia do KSRG. Podziękowali za ich poświęcenie, zaangażowanie oraz oddaną służbę.

 

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym oraz Jednostkom OSP Kaniwola i OSP Rogóźno serdecznie gratulujemy.

 

 

Opracowanie: bryg. Paweł Kasperek
Zdjęcia: mł. ogn. Jakub Wójtowicz – KP PSP w Łęcznej.

Skip to content