Ćwiczenia zgrywające osp

Ćwiczenia zgrywające jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu łęczyńskiego

W dniach 24 i 26 października br. na terenie gminy Ludwin odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego o kryptonimie „OBIEKT 2023”.

Celem ćwiczeń było

  • doskonalenie współpracy pomiędzy jednostkami,
  • doskonalenie umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym,
  • sprawdzenie umiejętności strażaków OSP,
  • skontrolowanie stanu wyposażenia sprzętowego poszczególnych zastępów,
  • skontrolowanie sprawności sprzętu ratowniczego i pojazdów,
  • doskonalenie umiejętności strażaków OSP podczas prowadzenia działań z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym, pożarów wewnętrznych oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Scenariusze ćwiczeń zakładały:

  • pożar budynku, który objął pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze. W celu zasymulowania warunków zbliżonych do prawdziwych zastosowano środki pozoracji w postaci zadymienia obiektu przy użyciu wytwornicy dymu oraz rozmieszczeniu w nim manekinów pozorujących osoby poszkodowane,
  • zdarzenie, do którego doszło na jeziorze Piaseczno, gdzie dwóch rybaków wypadło z łodzi, z czego jeden bez oznak życia unosił się na wodzi a drugi nie potrafił pływać i się topił.

Podczas ćwiczeń kierujący działaniami ratowniczymi na poszczególnych epizodach byli wybierani z grona ćwiczących strażaków. Wszystkie jednostki prowadziły działania polegające na: sprawieniu linii gaśniczych, przeszukiwaniu   pomieszczeń, ewakuacji poszkodowanych ze strefy niebezpiecznej, podjęciu osoby poszkodowanej z wody na łódź, ewakuacja osoby tonącej na brzegu jeziora, udzielenia pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym.

W ćwiczeniach brali udział:

Po zrealizowaniu ćwiczeń, podsumowania i ich oceny dokonał Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej mł. bryg. Paweł Kasperek, dziękując wszystkim strażakom za osiągnięcie stawianych celów oraz pełne zaangażowanie sił i środków biorących udział w manewrach.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce  Starosty Łęczyńskiego Pana Krzysztofa Niewiadomskiego za wsparcie   finansowe niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń. Podziękowania składamy również Wójtowi Gminy Ludwin Panu Andrzejowi Chabros za udostępnienie obiektów do przeprowadzania ćwiczeń.

Zdjęcia: KP PSP Łęczna

Skip to content