Bezpieczne wakacje 2022

W ramach trwającej akcji „Bezpieczne wakacje 2022” Państwowa Straż Pożarna realizuje działania kontrolno-rozpoznawcze oraz prewencyjne:

  • Na bieżąco prowadzimy monitoring zgłoszeń letniego wypoczynku dzieci i młodzieży i w tym zakresie podejmujemy odpowiednie działania kontrolno – rozpoznawcze i administracyjne.
  • Realizujemy współpracę z Komendantami Obozów w zakresie wymiany danych kontaktowych, organizacji łączności, zapewnienia wymiany informacji – w szczególności dotyczącej prognozowanych zagrożeń meteorologicznych.
  • Wizytujemy miejsca organizacji obozów w pierwszym dniu organizacji obozu oraz przeprowadzamy działania informacyjne, edukacyjne i pogadanki na temat bezpieczeństwa.
  • Wraz z Policją prowadzimy patrole na brzegu oraz na wodzie w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku nad wodą.
Skip to content