Informacja o konkursie ,,Stop pożarom lasów”!

Pożary są jednym z największych zagrożeń dla lasów. Jest to czynnik, który drastycznie zakłóca procesy życiowe ekosystemów. W przypadku kiedy zasięgiem pożarów objęte są znaczne powierzchnie – pożary uznaje się za klęski ekologiczne. Dodatkowym negatywnym aspektem powodowanym przez pożary lasów są zmiany w środowisku naturalnym obejmujące zmiany mikroklimatu i gleby.

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej oraz wszystkimi komendami miejskimi i powiatowymi woj. lubelskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie dla uczniów szkół średnich (licea i technika z woj. lubelskiego) pn. ,,Stop pożarom lasów”!

 

Jako, że 8 września to dzień dobrej wiadomości mamy dla Was informację o konkursie! Konkurs rozpoczyna się 8 września 2021 r. i trwa do 8 października 2021 r. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problematykę zapobiegania pożarom lasów oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat wartości przyrodniczej obszarów leśnych.

 

W ramach I kategorii konkursowej należy przygotować plakat promujący akcję ,,Stop pożarom lasów” w formacie A3. Praca powinna być przygotowana indywidualnie. Każda KM/KP PSP woj. lubelskiego wybierze zwycięzców etapu powiatowego, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego. Autorzy najlepszych plakatów otrzymają również nagrody w postaci gadżetów strażackich i innych. Spośród laureatów I etapu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wybierze najlepszą pracę, która zostanie opublikowana na billboardach i nośnikach reklamowych jako plakat promujący akcję. Zwycięzca otrzyma również laptop, a za dwa kolejne miejsca przewidziano tablet i urządzenie wielofunkcyjne.

 

W ramach II kategorii konkursowej należy przygotować film edukacyjno-promocyjny pt. ,,Stop pożarom lasów”, o tematyce związanej z problematyką konkursową. Jest to kategoria grupowa, więc  filmy powinny być przygotowane jako praca klasowa. Nagrodą w konkursie na etapie powiatowym w niniejszej kategorii jest zakwalifikowanie do wojewódzkiego etapu konkursu oraz sprzęt elektroniczny dla klasy. Spośród laureatów I etapu KW PSP w Lublinie wybierze najlepszą pracę, która zostanie opublikowana na billboardach w Lublinie jako plakat promujący akcję. Spośród laureatów II etapu, KW PSP w Lublinie wybierze najlepszy film, który zostanie opublikowany na stronach internetowych i portalach społecznościowych wszystkich komend woj. lubelskiego jako film promujący akcję. Zwycięska klasa otrzyma nagrodę w postaci bonu na wycieczkę szkolną.

 

Prace należy nadsyłać do odpowiednich Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego tożsamych do powiatu na terenie którego znajduje się szkoła.
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU – kategoria I

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE RODZICA – Kategoria I

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU – kategoria I

Załącznik nr 4 – KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU – kategoria II

Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE RODZICA – kategoria II

Załącznik Nr 6 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU – kategoria II

Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA – kategoria II

Skip to content