Skargi i wnioski

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (81) 752 75 20 .

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się sekcja organizacyjno-kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (81) 752 75 20 w. 25.

Skargi/wnioski można składać:

• listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, ul. Przemysłowa 18, 21-010 Łęczna

• osobiście w sekretariacie KP PSP w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 18 w godz. 7.30-15.30.

• za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kp_leczna@straz.lublin.pl lub psk_leczna@straz.lublin.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”

• faxem na nr (81) 7527524

• ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z sekcją organizacyjno-kadrową pod nr. tel. (81) 752 75 20

Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

• imię i nazwisko wnoszącego,

• dokładny adres do korespondencji.

Skip to content