Gość od 16.01.2009 (Zalecana przeglądarka Windows INTERNET EXPLORER)
STRAŻACY APELUJĄ : NIE WYPALAJ TRAW !!! Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł. Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 lat.

17/02 2017

List ministra SWiA Mariusza Błaszczaka do strazaków PSP

List_na_strone_PSP.pdf

10/02 2017

Wystąpienie roczne do strażaków - Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w MSWiA

Wystapienie_roczne_do_strazakow.pdf

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA "CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

"Czad i ogień. Obudź czujność" - Spotkanie informacyjne

12 stycznia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyło się spotkanie dotyczące kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”.

Kampanię społeczną 25 października 2016 roku zainaugurował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bezpośrednim celem kampanii jest budowanie świadomości społecznej o zagrożeniach oraz zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych pożarów w mieszkaniach i domach w okresie grzewczym 2016/2017.

W spotkaniu udział wzięli:

Roman Cholewa - Starosta Łęczyński, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęcznej,

bryg. Dariusz Lis – Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej wraz z funkcjonariuszami z KP PSP w Łęcznej,

nadkom. Jacek Deptuś – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej wraz

z funkcjonariuszami pełniącymi funkcje dzielnicowych,

Leszek Włodarski – Zastępca Burmistrza Łęcznej oraz przedstawiciele urzędów gmin,

Komendanci Gminni ZOSP RP, prezesi, naczelnicy oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych.

Zaproszonych gości powitał i omówił przebieg spotkania Roman Cholewa – Starosta Łęczyński.

Głównym celem spotkania było przedstawienie zebranym informacji o potencjalnych zagrożeniach dla życia i zdrowia powodowanych przez tlenek węgla oraz pożary w domach i mieszkaniach z prośbą o przekazywanie tych informacji mieszkańcom powiatu łęczyńskiego.

W trakcie spotkania przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia:

1. Realizacja kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”, w tym zagrożenia związane z tlenkiem węgla, pożarami w mieszkaniach, kotłowniach, pożarami sadzy w kominach. Omówiono statystykę zdarzeń w powiecie, w tym liczbę osób poszkodowanych.

2. Informacja dotycząca dofinansowania dla jednostek OSP ze środków MSWiA, w ramach której omówiono zasady przekazywania dotacji w roku 2016 oraz wymogi, które muszą spełnić jednostki ubiegające się o dotację w roku bieżącym.

3. Poziom wyszkolenia w jednostkach OSP, szkolenia realizowane dotychczas oraz plan szkoleń na rok bieżący.

4. Inne tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP.

 

Gra uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych. Zachęcamy do zapoznania się z grą.

14/04 2017

Statystyka zdarzeń w 2017 r.

Do dnia 13.04.2017 r. na terenie powiatu łęczyńskiego powstało 218 zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym:

148 pożarów,

68 miejscowych zagrożeń,

2 alarmy fałszywe.

W wyniku powstałych zdarzeń śmierć poniosły 3 osoby, ranne zostały 24 osoby.

W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 181 zdarzeń.

03/01 2017

Podsumowanie roku 2016.

W roku 2016 na terenie powiatu łęczyńskiego powstało 666 zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym:

245 pożarów,

391 miejscowych zagrożeń,

30 alarmów fałszywych.

W zdarzeniach tych śmierć poniosło 7 osób, a rannych zostało 148.

Strażacy wyjeżdżali do zdarzeń średnio co 13 godzin i 9 minut.