Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna

Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej

kpt.  mgr Grzegorz BUDZYŃSKI

tel. 81 752 75 27