Ochrona znaku czerwonego krzyża

„Ochrona znaku czerwonego krzyża" W  związku  z przypadkami nadużywania przez podmioty nieuprawnione znaku czerwonego krzyża, należy wskazać, że prawo do używania znaku czerwonego krzyża jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach i na zasadach określonych ...

Stop Pożarom Traw

Kampania społeczna Państwowej Straży Pożarnej „Stop Pożarom Traw” trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2022 r. Jej przebieg ze względu na pandemię koronawirusa ograniczał się do propagowania w mediach, także portalach społecznościowych, bezpiecznego zachowania ...

[PL/EN] Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP, koordynatorem dla straży pożarnych z całego świata, które będą oferować sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy – DANE KONTAKTOWE , LISTA POTRZEB, PROCEDURA POSTĘPOWANIA

[PL] for English version scroll down the page Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Głównej PSP będzie koordynatorem dla straży pożarnych z całego świata, które chcą zaoferować sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy – poinformował komendant główny ...

Komunikat kadrowy

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Grzegorz Alinowski powierzył z dniem 1 marca 2022 roku pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Lubartowie – bryg. Michałowi Pytlakowi oraz pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Łęcznej ...

Skip to content