Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

bryg. mgr inż. Dariusz OBUCHOWSKI

tel. 81 752 75 31

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. kpt. Marek BLIŹNIUK

tel. 81 752 75 32

Skip to content