ZEiR

LOGO

Członkowie Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łęcznej:

  1. Prezes – Dariusz Obuchowski
  2. Wiceprezes – Krzysztof Patronowicz
  3. Sekretarz – Andrzej Warzyszak
  4. Skarbnik – Tomasz Kalinowski
  5. Członek zarządu – Waldemar Barański

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. Przewodniczący – Henryk Rabos
  2. Sekretarz – Roman Michoń
  3. Członek – Ryszard Jaszuk
Skip to content