Opinia w sprawie bezp. pożarowego

Organ PSP jakim jest Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej, wydaje opinię w zakresie spełnienia w obiekcie wymagań przepisów przeciwpożarowych, jeżeli przepis innego prawa (ustawa, rozporządzenie) tak stanowi.

W innych przypadkach, np. przy uzyskiwaniu koncesji, opinię mogą wydawać rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż. Wydanie opinii przez organ PSP poprzedza przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiekcie.

W związku z powyższym prosimy aby w składanym wniosku do tut. Komendy podać dokładną podstawę prawną, gdzie obowiązany musi uzyskać opinię właściwego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z funkcjonariuszami wydziału operacyjno – rozpoznawczego.

Skip to content