Statystyki

Statystyka zdarzeń

W roku 2022 w rejonie działania operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odnotowano 868 zdarzeń. W stosunku do roku 2021 (w którym odnotowano 752 zdarzenia) nastąpił wzrost ilości zdarzeń – o 15,40%. Wśród wymienionych interwencji odnotowano 293 pożarów, co stanowiło 33,75 % ogółu interwencji oraz 553 miejscowych zagrożeń, których procentowy udział wynosił 63,70 % liczby wszystkich zdarzeń. Odnotowano również 22 alarmy fałszywe, czyli ok. 2,53 % ogółu interwencji.
W stosunku do roku 2021 nastąpił wzrost liczby pożarów z 265 do 293 – wzrost o 10,56%. Wzrosła ilość miejscowych zagrożeń z 467 do 553 – wzrost o 18,41 %, wzrosła liczba alarmów fałszywych z 20 do 22 – 10 %.

Podział zdarzeń w zależności od ich rozmiarów i rodzaju przedstawiał się następująco:

Pożary:
pożary małe                                     – 265
pożary średnie                                  – 27
pożary duże                                       – 0
pożary bardzo duże                          – 1

Miejscowe zagrożenia:

małe                                                  – 139
lokalne                                              – 407
średnie                                               – 6
duże                                                – 1
gigantyczne lub klęska żywiołowa      – 0

Alarmy fałszywe:

Złośliwe                                            – 1
w dobrej wierze                                 – 14
z instalacji wykrywania                      – 7

Ilość interwencji w poszczególnych gminach w 2022 roku

Gmina Milejów                – 138 zdarzeń            – 15,89 % ogółu interwencji,

Miasto i Gmina Łęczna    – 238 zdarzeń           – 27,41 % ogółu interwencji,

Gmina Puchaczów          – 158 zdarzeń            – 18,20 % ogółu interwencji,

Gmina Ludwin                – 151 zdarzeń            – 17,39 % ogółu interwencji,

Gmina Cyców                  – 94 zdarzeń              – 10,82 %  ogółu interwencji,

Gmina Spiczyn                – 89 zdarzeń              – 10,25 % ogółu interwencji.

 

Skip to content