Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

Kierownik Sekcji Organizacyjno – Kadrowej

st. kpt. mgr Sławomir MICHALSKI

tel. 81 752 72 25