Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej
ul. Przemysłowa 18, 21-010 Łęczna

NIP 7132412401
REGON 431029599

Telefon: 81 752 75 20;
Faks: 81 752 75 24
E-mail: kp_leczna@straz.lublin.pl
BIP: https://kppspleczna.bip.gov.pl

Elektronicznie za pomocą platformy ePUAP – /kppspleczna/SkrytkaESP

Oficer Prasowy:

st. asp. mgr Karol ZABŁOTNY

tel. 81 752 75 28 lub 885 557 326
e-mail: kzablotny@straz.leczna.pl

Koordynator do spraw dostępności:
mgr Katarzyna WIECHNIK
tel. 81 752 75 27
e-mail: kwiechnik@straz.leczna.pl

Formularz kontaktowy


    Administratorem Pani/Pana danych osobowych użytych do przesłania danych w formie elektronicznej jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie realizacji działań ustawowych Państwowej Straży Pożarnej. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej jest realizacja obowiązku prawnego. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kwalifikacji archiwalnej dokumentacji. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej należy kierować do inspektora ochrony danych, tel.: 81 53 51 200, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl.

    Skip to content