Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej
ul. Przemysłowa 18, 21-010 Łęczna

NIP 7132412401
REGON 431029599

Sekretariat  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej

Telefon: 81 752 75 20;
Faks: 81 752 75 24
E-mail: kp_leczna@straz.lublin.pl

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (81) 752 75 20 .

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się sekcja organizacyjno-kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (81) 752 75 20 w. 25.

Skargi/wnioski można składać:

• listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, ul. Przemysłowa 18, 21-010 Łęczna

• osobiście w sekretariacie KP PSP w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 18 w godz. 7.30-15.30.

• za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kp_leczna@straz.lublin.pl lub psk_leczna@straz.lublin.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”

• faxem na nr (81) 7527524

• ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z sekcją organizacyjno-kadrową pod nr. tel. (81) 752 75 20

Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

• imię i nazwisko wnoszącego,

• dokładny adres do korespondencji.

Formularz kontaktowy

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO ONLINE

Usługa tłumacza języka migowego on-line została udostępniona wyłącznie na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Jej celem jest umożliwienie osobom posługującym się polskim językiem migowym porozumienia się z pracownikami Centrum oraz zapoznania się z informacjami o Centrum zamieszczonymi w formie pisemnej na stronie www.centrum.gov.pl. Usługa nie jest dedykowana innym instytucjom w celu realizacji ich kontaktów z osobami niesłyszącymi.

 

tekst-odzczytywany-maszynowo.doc

tekst-latwy-do-odczytania-ETR.docx

Skip to content