Tłumacz języka migowego

Informacja w języku migowym o działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

Wiosek o zapewnienie tłumacza online

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r . o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2240) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.20), umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skip to content