Przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej

W dniu 27 kwietnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej nastąpiło uroczyste zdanie i przyjęcie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

Decyzję o odwołaniu ze stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej bryg. Dariusza Lisa, w związku ze złożeniem raportu o przejście na zaopatrzenie emerytalne, odczytał Kierownik Sekcji Organizacyjno-Kadrowej kpt. Sławomir Michalski.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski powierzył z dniem 28 kwietnia 2018 roku pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej mł. bryg. Michałowi Pytlakowi.
Uroczystość przekazania obowiązków komendanta uświetnili swoją obecnością: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Alinowski, Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego Jan Baczyński Vel Mróz, Starosta Łęczyński jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Roman Cholewa, Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej insp. Jarosław Bryl wraz z I Zastępcą nadkom. Jackiem Deptusiem, Burmistrz Łęcznej, Wójtowie Gmin powiatu łęczyńskiego, przedstawiciele instytucji oraz firm funkcjonujących na terenie powiatu, strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

 DSC3348

 DSC3350

 DSC3355

 

 DSC3348
 DSC3350
 DSC3355
Skip to content