Zdjęcie Pani Prezes z Komendantem i psem ratowniczym na tle samochodu bojowego

Porozumienie ws. współpracy pomiędzy KP PSP w Łęcznej oraz Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą „Poleskie Psy Ratownicze”

11 kwietnia 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odbyło się spotkanie podczas którego podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy  pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej a Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą „Poleskie Psy Ratownicze”.

 

Porozumienie podpisali: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Poleskie Psy Ratownicze – Pani Ewa Jabłońską vel Leszczyńską oraz Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej bryg. Paweł Kasperek.

 

W ramach współpracy obie Strony zadeklarowały podejmowanie wspólnych inicjatyw społecznych, akcji promocyjnych, pokazów z zakresu ratownictwa a także szkoleń dla jednostek OSP, które wyrażą chęć poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

 

GPR „Poleskie Psy Ratownicze” powstała w 2021 r. i  posiada w swoich szeregach członków, będących jednocześnie strażakami ochotnikami, mających odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia do brania udziału w akcjach ratowniczych, a także mająca w swojej grupie certyfikowany zespół ratowniczy (przewodnik + pies ratowniczy).

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest nie tylko udzielanie pomocy w przypadkach zaginięć, wypadków czy katastrof, ale także edukacja i szkolenie ludności w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych.

 

Porozumienie ma na celu zwiększenie efektywności i koordynacji działań, dzięki której obie strony będą mogły skuteczniej reagować na sytuacjach kryzysowych.  Wspólnie podejmowane działania mają również za zadanie podniesienia bezpieczeństwa i świadomości mieszkańców miasta Łęczna i Powiatu Łęczyńskiego,

 

GPR „Poleskie Psy Ratownicze”

 

 

Zdjęcia i tekst: KP PSP w Łęcznej.

Skip to content