Informacja tygodniowa ze zdarzeń 30.03.18

 

Informacja ze zdarzeń powstałych na terenie działania  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Łęcznej    w dniach 23.03.2018r. do 29.03.2018r. 

W analizowanym okresie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej wpłynęło 6 zgłoszeń. Były to miejscowe zagrożenia.

 

Miejscowe zagrożenia: 2 zdarzenia w komunikacji drogowej, 2 zdarzenia polegające na pomocy policji w poszukiwaniach osoby zaginionej, rozlana rtęć w budynku nieużytkowanej kotłowni, wypompowywanie wody z zalanej piwnicy. 

            26 marca br. o godz. 1226 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej otrzymało  zgłoszenie o rozlanej rtęci w budynku nieużytkowanej kotłowni w miejscowości Milejów.  Do  działań  zadysponowano pięć zastępów ratowniczo – gaśniczych, dwa z KP PSP w Łęcznej, zastęp ratownictwa chemicznego z JRG 1 Lublin, zastęp z JRG Świdnik i zastęp OSP Milejów.  Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w nieużytkowanym obiekcie po kotłowni znajduje się rozlana rtęć.  Prawdopodobnie jej wyciek nastąpił podczas rozbiórki kotła   parowego ( rtęć znajdowała się w urządzeniu pomiarowym ). Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wyznaczeniu strefy zagrożenia. Urządzenie pomiarowe nie wykazało obecności stężenia par rtęci w  powietrzu. Ratownicy pracując w aparatach  Ochrony Dróg Oddechowych zneutralizowali obszar skażony rtęcią roztworami siarki w celu związania jej resztek. Zneutralizowaną rtęć zebrano  do pojemników i zabezpieczono   ( ok. 10 kg. ) . Akcja ratownicza trwała 4 godz. 49 min., wzięło w niej udział 5 zastępów straży pożarnej  – 12 ratowników oraz   patrol policji.

 

 

Skip to content