informacja tygodniowa 6.04.2018

Informacja ze zdarzeń powstałych na terenie działania

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej w dniach 30.03.2018r. do 05.04.2018r.

W analizowanym okresie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej wpłynęło 12 zgłoszeń. Były to same pożary.

Pożary: 10 pożarów suchych traw, sterta słomy, śmieci przy cmentarzu.

 

STRAŻACY APELUJĄ

NIE WYPALAJ  TRAW I NIEUŻYTKÓW !!!

 

Co roku wczesną wiosną apelujemy o niewypalanie traw i nieużytków. Mimo wielu apeli i akcji edukacyjnych nadal trwa bezmyślny proceder podpalania łąk, przydrożnych rowów, wypalania zarośli, trzcinowisk, uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach po zeszłorocznych zbiorach. To złe przyzwyczajenia, z którymi należy walczyć uświadamiając i informując społeczeństwo o ich negatywnych skutkach.

 

Przypominamy:

Każdy pożar powoduje zniszczenia w środowisku naturalnym i straty materialne. Do ugaszenia każdego pożaru zaangażowane są środki, zarówno finansowe jak również ludzkie i sprzętowe. Sytuacji w tym zakresie nie zmienią zakazy administracyjne, jedynie świadomość ludzi o bezsensowności wypalania może doprowadzić do zmniejszenia tego zjawiska. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W  rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia o znacznej wartości. Nie możemy też zapominać o niszczeniu całych ekosystemów i uśmiercaniu zwierząt.

Skip to content