Informacja o Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej informuje, że w dniu 22 września 2019 r. o godz. 900 w Ludwinie (stadion GLKS Ludwiniak) odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP.

Zgodnie z Regulaminem Zawodów Sportowo – Pożarniczych Jednostek OSP z dnia 10 lutego 2011 r. oraz przeprowadzonymi w latach 2018 – 2019 zawodami eliminacyjnymi na poziomie gminnym, do zawodów powiatowych zakwalifikowały się następujące jednostki OSP:

 

Grupa A (męskie drużyny)

 

 1. OSP Ostrówek Puchaczów (zwycięzca  poprzednich zawodów powiatowych oraz
  I miejsce w zawodach gminnych w 2018 i 2019 r.),
 2. OSP Ciechanki Puchaczów (II miejsce w zawodach gminnych w 2018 i 2019 r.),
 3. OSP Milejów Milejów (I miejsce w zawodach gminnych w 2018 i 2019 r.),
 4. OSP Łańcuchów Milejów (II miejsce w zawodach gminnych w 2018 i 2019 r.),
 5. OSP Cyców            Cyców (I miejsce w zawodach gminnych w 2018 r.),
 6. OSP Nowy Stręczyn Cyców (I miejsce w zawodach gminnych w 2019 r.),
 7. OSP Dratów                 Ludwin (I miejsce w zawodach gminnych w 2018 r.),
 8. OSP Czarny Las            Ludwin (I miejsce w zawodach gminnych w 2019 r.),
 9. OSP Karolin            Łęczna (I miejsce w zawodach gminnych w 2018 r.),
 10. OSP Łuszczów Kolonia Łęczna (I miejsce w zawodach gminnych w 2019 r.),
 11. OSP Jawidz Spiczyn (I miejsce w zawodach gminnych w 2018 r.),
 12. OSP Spiczyn Spiczyn (II miejsce w zawodach gminnych w 2019 r. lepszy wynik

spośród drużyn, które zajęły II miejsce w latach 2018-2019).

 

 

 Grupa C (kobiece drużyny)

 

 1. OSP Nowy Stręczyn Cyców (I miejsce w zawodach gminnych w roku 2018),
 2. OSP Świerszczów Cyców (I miejsce w zawodach gminnych w roku 2019),
 3. OSP Jawidz             Spiczyn (I miejsce w zawodach gminnych w roku 2018 i 2019),
 4. OSP Rogóźno Ludwin (I miejsce w zawodach gminnych w roku 2018 i 2019),
 5. OSP Albertów Puchaczów (I miejsce w zawodach gminnych w roku 2019),
 6. OSP Zalesie Milejów (I miejsce w zawodach gminnych w roku 2019).

 

 

Sprzęt używany podczas zawodów sportowo-pożarniczych musi być znormalizowany (typowy), stosowany w ochronie przeciwpożarowej.

Dojazd jednostek oraz złożenie dokumentów dotyczących udziału w zawodach
do godz. 830 w dniu zawodów. Losowanie kolejności startów w zawodach odbędzie się
w dniu 16 września br. o godz. 815 w świetlicy KP PSP w Łęcznej. W trakcie losowania  jest możliwa obecność po jednym przedstawicielu startującej w zawodach drużyny (obecność nie jest obowiązkowa).

Po losowaniu lista startowa zostanie opublikowana na stronie internetowej komendy: www.straz.leczna.pl.

Uwaga: W przypadku rezygnacji ze startu w zawodach powiatowych należy zgłosić ten fakt na piśmie do tut. komendy do dnia 6 września br.    

Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe wyposażenie startujących drużyn w zakresie: sprzętu pożarniczego, umundurowania, oznaczenia zawodników, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, pisemnej zgody opiekuna (dotyczy zawodników niepełnoletnich).

Jednocześnie przypominam, że zawody odbywają się na podstawie „Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP” z dnia 10 lutego 2011 r.” (OSP-1/2011), którego treść jest zamieszczona na stronie internetowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Zgodnie z Uchwałą Nr 28/2013 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie z dnia 13 grudnia 2013 r. dodatkowym elementem stanowiącym oddzielną
konkurencję będzie musztra.

Sprawy związane z zawodami koordynuje Naczelnik Wydziału Operacyjnego
bryg. Robert Gruszecki tel. 81 752 75 28.

Skip to content