KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁĘCZNEJ

„Strażak uczy ratować” - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.


 

W dniu 6 października br. w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej w ramach  kampanii edukacyjnej...

Czytaj więcej...

 

XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Powiatowe


...Czytaj więcej...

 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka


Zgodnie z wieloletnią tradycją powiatowe obchody dnia strażaka w roku 2017 zainaugurowała msza święta w intencji strażaków, którą w dniu 4 maja o...

Czytaj więcej...
INFORMACJA O POWIATOWYCH ZAWODACH SPORTOWO POŻARNICZYCH DLA JEDNOSTEK OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej informuje, że w dniu 17 września br. o godz. 1000 w Jawidzu, na boisku sportowym  przy szkole podstawowej odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo...

Czytaj więcej...

„Strażak uczy ratować” - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.


 

W dniu 6 października br. w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej w ramach  kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” odbyły się warsztaty szkoleniowe, których adresatami byli nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego
z terenu powiatu łęczyńskiego.

W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy, bezpieczeństwa własnego, zabezpieczenia miejsca wypadku, ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca, resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, postepowania w stanach urazowych: rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia oraz nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca). Dodatkowo przeprowadzono pogadankę dotyczącą bezpiecznych zachowań
w domu i szkole.

W szkoleniu, które trwało 6 godz. wzięło udział 10 nauczycieli z terenu powiatu łęczyńskiego. Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

„Strażak uczy ratować” - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. „Strażak uczy ratować” - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. „Strażak uczy ratować” - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. „Strażak uczy ratować” - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

 

 

 

 

 
stopka bip  herb stopka  stopka logo   stopka epuap stopka nfosigw   wfos logo nss