Zdjęcie Pani Prezes z Komendantem i psem ratowniczym na tle samochodu bojowego

Porozumienie ws. współpracy pomiędzy KP PSP w Łęcznej oraz Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą „Poleskie Psy Ratownicze”

11 kwietnia 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odbyło się spotkanie podczas którego podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy  pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej a Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą „Poleskie Psy Ratownicze”.   Porozumienie ...

Przekazanie sprzętu

Uroczysta zbiórka z okazji przekazania zestawów pilarza oraz przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. lubelskiego

4 kwietnia 2024 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla 28 jednostek OSP z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego 24 zestawów pilarza i 6 przyczep ...

Skip to content