Logo Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

Porozumienie ws. włączenia jednostki OSP w Jawidzu do KSRG.

26 stycznia 2024 r. w Urzędzie Gminy Spiczyn odbyło się spotkanie podczas którego podpisane zostało porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawidzu gm. Spiczyn do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Porozumienie podpisali:

  • Wójt Gminy Spiczyn – Pani Dorota Zofia Szczęsna,
  • Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej bryg. Paweł Kasperek,
  • Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawidzu Pan Artur Barczak.

 

Włączenie jednostki OSP w struktury KSRG wymaga spełnienia szeregu wymagań zarówno w zakresie przeszkolenia pożarniczego jaki i wyposażenia w sprzęt.  Włączenie do systemu poza ogromnym wyróżnieniem dla jednostki, jest także dużą odpowiedzialnością związaną z koniecznością utrzymania na wysokim poziomie gotowości operacyjnej.

 

Podpisane porozumienie ma na celu przedłużenie funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawidzu w strukturach systemu o kolejne pięć lat.

 

Zawarte porozumienia jest podstawą do wydania decyzji przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki do KSRG.

Zdjęcia: KP PSP w Łęcznej.

Skip to content