Logo Państwowej Straży Pożarnej

Ogłoszenie o naborze do służby w PSP

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej

 

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 1. Podanie o przyjęcie do służby w PSP

Załącznik Nr 2. Druk zaświadczenia o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych

Załącznik Nr 3. Druk zaświadczenia lekarskiego

Załącznik Nr 4. Sposób przeprowadzenia testu sprawności fizycznej

Załącznik Nr 5. System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w państwowej straży pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności

 

Skip to content