Zbiórka strażaków przed garażem

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łęczyńskiego.

29 października 2023 r. odbył się egzamin kończący Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP, które rozpoczęto 15 września 2023 r. Szkolenie zostało przeprowadzone w miesiącach wrzesień i październik br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej i uczestniczyli w nim druhowie i druhny Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łęczyńskiego.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych opracowanym przez Komendanta Głównego PSP. Zajęcia teoretyczne odbywały się poprzez platformę e-learningową, natomiast zajęcia praktyczne prowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej. Strażacy zostali zapoznani m.in. z następującymi zagadnieniami: sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt mechaniczny, ratownicze zestawy hydrauliczne i pneumatyczne, drabiny pożarnicze, taktyka działań gaśniczych, taktyka działań ratowniczych, oraz podstawy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto każdy z uczestników szkolenia przeszedł praktyczny test w komorze dymowej oraz  szkolenia z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Proces szkolenia kursantów został zakończony egzaminem teoretycznym
i praktycznym. Pozytywny wynik z tych egzaminów uzyskało 44 słuchaczy, którzy zasilą szeregi jednostek OSP.

Należy nadmienić, że ukończenie ,,Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa strażaka OSP w działaniach ratowniczych.

W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej mł. bryg. Pawła Kasperka gratulujemy wszystkim druhnom i druhom oraz życzymy owocnej służby w jednostkach na terenie naszego powiatu.

Zdjęcia: KP PSP Łęczna

Skip to content