Logo Państwowej Straży Pożarnej

UWAGA! Ogłaszamy nabór wniosków na dofinansowanie dla jednostek OSP w ramach dotacji MSWiA – dotyczy jednostek włączonych do KSRG oraz pozostałych jednostek

W dniu 23 kwietnia 2021 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokumenty dot. trybu i zasad udzielania dotacji dla jednostek OSP w roku 2021.

Dofinansowanie dotyczy zakupów, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 tys. zł – środki bieżące.

Uwaga! W przypadku wnioskowania o zakup ubrań specjalnych, muszą one spełniać warunki wymienione w OPZ – załącznik do pobrania.

Termin składania wniosków do dnia 7 maja 2021 r.
UWAGA!  Termin może ulec skróceniu.
Wnioski (czytelnie wypełnione, opieczętowane i podpisane) należy składać w tut. komendzie – skrzynka podawcza w Stanowisku Kierowania.

Załączniki:

druk wniosku o dofinansowanie KSRG i MSWiA

Tryb i zasady udzielania dofinansowania KSRG

Zakres rzeczowy dotacja KSRG

Tryb i zasady udzielania dofinansowania MSWiA

Zakres rzeczowy dofinansowanie OSP dotacja MSWiA

OPZ Ubrania Specjalnego dla OSP

Skip to content