Uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu samochodów dla jednostek OSP

27 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom OSP z terenu powiatów: łęczyńskiego, łukowskiego, lubartowskiego, lubelskiego, ryckiego i świdnickiego.

Środki na zakup pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, samorządów terytorialnych oraz z jednostek OSP.
Dzięki tym środkom zakupionych zostanie co najmniej 20 pojazdów. Łączna wartość szacunkowa pojazdów to 15 mln złotych.

Uroczystego wręczenia promes dokonał nadbryg. Grzegorz Alinowski w asyście:
Przemysława Czarnka – Posła na Sejm RP/Ministra Edukacji i Nauki
Krzysztofa Głuchowskiego – Posła na Sejm RP
Jana Kanthaka – Posła na Sejm RP/Sekretarza Stanu w Min. Aktywów Państwowych
Leszka Kowalczyka – Posła na Sejm RP
Sylwestra Tułajewa – Posła na Sejm RP
Sławomira Mazurka – Z-cy Prezesa NFOŚiGW
Zdzisława Szweda – Członka Zarządu woj. lubelskiego
Agnieszki Kruk – Prezes WFOŚiGW

W uroczystości uczestniczyli również samorządowcy oraz komendanci z powiatów lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, ryckiego, świdnickiego.
Pozyskane dofinansowanie umożliwi w województwie lubelskim zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 62 jednostki OSP. Ich łączna szacunkowa wartość to ok. 45 mln. zł.

Dla jednostek OSP z powiatu łęczyńskiego zakupiony zostanie jeden średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kolonia Łuszczów oraz dwa lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP Dratów i OSP Spiczyn.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Michał Mazur/KP PSP Lubartów
Zdjęcia: Radosław Czarnecki/Lubartów24

Skip to content