Quady stojące rzędzie

Uroczysta zbiórka z okazji przekazania quadów

24 listopada 2023 roku na Placu Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania 39 quadów wraz z przyczepami dla jednostek OSP z terenu powiatów:
– chełmskiego,
– hrubieszowskiego,
– krasnostawskiego,
– łęczyńskiego,
– świdnickiego,
– tomaszowskiego

oraz dla 4 komend:

– Komendy Miejskiej PSP w Chełmie,
– Komend Powiatowej PSP w Hrubieszowie,
– Komend Powiatowej PSP w Łęcznej
– Komend Powiatowej PSP w Świdniku.

Przekazania dokonał Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego w asyście
Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorza Alinowskiego.
Aktu poświęcenia dokonał ks. bryg. Mirosław Ładniak kapelan wojewódzki lubelskich strażaków wraz z ks. kan. Jarosławem Wójcikiem kapelanem powiatu krasnostawskiego.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:
– Anna Dąbrowska – Banaszek – Poseł na Sejm RP
– Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
– Anna Kruk – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
– władze samorządowe z powiatów chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i tomaszowskiego.
– przedstawiciele jednostek OSP z powiatów chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego,
łęczyńskiego, świdnickiego i tomaszowskiego.

Pojazdy typu quad z powiatu łęczyńskiego otrzymały następujące jednostki:

– KP PSP w Łęcznej,
– OSP Cyców,
– OSP Rogóźno z gm. Ludwin
– OSP Milejów,
– OSP Łęczna

Wartość 1 Quada z przyczepką i wyposażeniem to 80600 zł.
Wartość przekazanych 43 quadów to 3 465 800 zł.

Więcej informacji i zdjęć na: KP PSP w Krasnymstawie.

Zdjęcia: KP PSP Łęczna, KP PSP Krasnystaw, mł. kpt. Tomasz Stachyra

Skip to content