Rozstrzygnięcie I etapu konkursu pn. „Stop Pożarom Lasów”

W dniu 11 października 2021 r. komisja w składzie:
Przewodniczący:
– mł. kpt. Marek Bliźniuk,
Członkowie:
– mł. bryg. Piotr Remisz,
– st. kpt. Grzegorz Budzyński
dokonała oceny pracy zgłoszonej do konkursu w kategorii I – plakat promujący akcje „Stop pożarom lasów”.
W ramach kampanii do Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej wpłynęła jedna praca z Zespołu Szkół w Puchaczowie.
Praca spełnia wszystkie wymogi zawarte w regulaminie, w związku z powyższym komisja podjęła decyzję o zakwalifikowaniu pracy do wojewódzkiego etapu konkursu jednocześnie zajmując pierwsze miejsce na etapie powiatowym.
Skip to content