Przekazanie łodzi ratowniczej dla OSP Rogóźno

4 października 2023 r. w miejscowości Rogóźno odbyło się przekazanie łodzi ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu o gotowości pododdziałów do uroczystej zbiorki. W trakcie zbiórki przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie łódź ratowniczą Whally 435R. Przekazany sprzęt wzmocni gotowość operacyjną jednostki, która usytuowana jest na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim.

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, podczas przekazania łodzi ratowniczej dla OSP Rogóźno, przedstawił ideę profrekwencyjnego programu #BitwaoRemizy, który będzie ważnym elementem wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych na co dzień współpracujących ze strażakami z PSP.

Zgodnie z programem, w każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej #OSP

Swoją obecnością uroczystość uświetnili:

– Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

– Pan Sylwester Tułajew – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

– Pan Michał Moskal – Szef Gabinetu Politycznego V-ce Prezesa Rady Ministrów J. Kaczyńskiego,

– Pan Szymon Osieleniec – reprezentujący Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka,

– nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

– st. bryg. Tomasz Podkański – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

– mł. bryg. Paweł Kasperek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Łęcznej,

– Pan Andrzej Chabros – Wójt Gminy Ludwin, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęcznej,

– samorządowcy z gminy Ludwin,

– dyrektorzy szkół podstawowych w Dratowie i Piasecznie,

– mieszkańcy, druhny i druhowie z gminy Ludwin.

Przekazania łodzi dokonali:

– Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

– Pan Sylwester Tułajew – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

– Pan Michał Moskal – Szef Gabinetu Politycznego V-ce Prezesa Rady Ministrów J. Kaczyńskiego,

– nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

Wszystkim strażakom z OSP Rogóźno serdecznie gratulujemy pozyskania łodzi ratowniczej.

Zdjęcia: KP PSP w Łęcznej, OSP Rogóźno.

Więcej:

https://www.facebook.com/osp.rogozno.1

https://strazpozarna.ink/3Q0h5Jp

Państwowa Straż Pożarna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Skip to content