PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE

Z dniem 31 sierpnia 2023 r. z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odeszło na zaopatrzenie emerytalne dwóch funkcjonariuszy.

W tym dniu podczas zmiany służby pożegnał się z funkcjonariuszami i pracownikami komendy dowódca zmiany st. asp. Andrzej Warzyszak.
W godzinach popołudniowych podczas uroczystej zbiórki pożegnano również Zastępcę Komendanta Powiatowego mł. bryg. Tadeusza Łosia.

Pan mł. bryg. Tadeusz Łoś z ochroną przeciwpożarową związany był od 1997 roku.  Po ukończeniu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął służbę w tutejszej komendzie. W trakcie swojej służby uczestniczył w wielu działaniach związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, jak również mienia.

W swojej karierze zawodowej zajmował stanowiska młodszego inspektora, dowódcy zastępu, dowódcy  sekcji, dowódcy zmiany, zastępcy dowódcy JRG. W grudniu 2020 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej.

Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony w 2009 r.  Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, w roku 2020 Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. W 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Pana Tadeusza Łosia Krzyżem Zasługi za dzielność i odwagę, w uznaniu zasług za ratowanie życia i mienia podczas powodzi, która wystąpiła w Polsce w 2010 r.

Pan st. asp. Andrzej Warzyszak zawodowo z ochroną przeciwpożarową był związany od 2004 roku. Swoją służbę w tutejszej komendzie rozpoczął jako stażysta. W trakcie kariery zawodowej zajmował kolejne stanowiska związane bezpośrednio z działaniami ratowniczymi tj.: młodszego ratownika-kierowcy, ratownika-kierowcy, operatora sprzętu specjalnego, dowódcy zastępu, zastępcy dowódcy zmiany kończąc na stanowisku dowódcy zmiany. Za wzorową i rzetelną realizację powierzanych mu obowiązków został odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę a  w  2014 r. za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

W trakcie uroczystej zbiórki Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Piotr Zmarz podziękował mł. bryg. Tadeuszowi Łoś za jego poświęcenie i wieloletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Podczas pożegnania Komendant Powiatowy mł. bryg. Paweł Kasperek wraz z funkcjonariuszami oraz pracownikami cywilnymi wyrazili słowa wdzięczności i podziękowali emerytom za oddaną i niezawodną służbę oraz życzyli realizacji planów na nowym etapie życia. Wyrazili nadzieję, że przejście na zaopatrzenie emerytalne nie będzie oznaczało zerwania więzi ze środowiskiem strażackim.

 

Zdjęcia: KP PSP w Łęcznej

Skip to content